SEGUR VIATGES

SALVADOR FONT SEGUR VIATGES G. C. 3627

PETITA PAQUETRIA URGENT

 

     NOM CLIENT

     @ mail CLIENT

     TELEFON/MÒBIL

     TIPUS DE SERVEI: (recollida/entrega)    

     DATA SERVEI:     hores     DIA     MES     ANY

     ADREÇA RECOLLIDA/ENTREGA:

    

     COMENTARI SERVEI: (mides del paquet, persona de contacte, hora d' entrega, ...)